21 Mayıs 2015 Perşembe

Şimdiki Çocuklar Sizin Bildiğiniz Gibi DeğilŞimdiki çocuklar sizin bildiğiniz gibi değil. Onlar sizin bildiğiniz her şeyi biliyorlar. Onların ve sizin bilmediğiniz ise, zihinlerinin ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğu.

Çocuğunuzun zihin profilini anlayarak ve onlara beceri ve performanslarına göre aktiviteler vererek onların daha başarılı ve kendilerine güvenen bireyler olmalarını sağlayabilirsiniz. Geliştirilmesi gereken alanlarını tanımlanamanın yanı sıra, çocuğunuzun başarıya ulaşabileceği anahtar noktaları bulabilirsiniz. 

CognitiveMap ( Zihin Check-Up'ı)
Zihin Check-Up'ı bilimsel envanterlerin kullanıldığı ve çocuğun zihnini gelişimsel olarak ortaya koyan 18 sayfalık bir kapsamlı bir rapordur. 
Çocukların görsel, işitsel, dikkat ve odaklanma, psikomotor, sosyo-duygusal becerilerini değerlendirir ve zihin haritalarını çıkartır.

Zihnimiz 5 Temel üzerine kuruludur.  
- Psiko-Motor Beceriler
- Görsel Beceriler
- İşitsel Beceriler
- Dikkat ve Hafıza Becerileri
- Sosyal Duygusal Beceriler.

CognitiveMap Zihin Check-Up ı ile, bilimsel olarak zihin özellikleri belirlenir ve desteklenmeye ihtiyacı olan alanlar Smart Programlar sayesinde geliştirilir.

Görsel Beceriler
Eğitim hayatında edindiğimiz bilgilerin, günlük yaşantımızda somut ve görsel verilere dönüştürülerek zihnimizde canlandırılabilmesi için görsel becerilerimizin aktif olarak çalışması gerekir.

Görsel Becerileri gelişen çocuklar, perspektif, parça-bütün ve şekil-zemin algısı, ayrıntıları fark edebilme, görsel hafıza, görsel bilgileri daha hızlı algılama, el-göz koordinasyon becerileri kazanır.

Görsel becerileri zayıf olan çocuklar, derslerini takip ederken zorlanır, kitap okurken sıkılır ve mekansal ilişkileri kavramakta zorlanır.

İşitsel Beceriler
Beynimiz gördüklerimizin yanında, dinlediklerimizle de gelişmeye devam eder ve görsel becerilerimiz ile ortak çalışır.

İşitsel becerileri gelişen çocuklar, duyduklarını daha rahat anlar, işitsel algıları artar, işitsel farkındalıkları oluşur, hafızaları gelişir, dil becerileri gelişir.

Okulda öğrenmenin çok büyük bir bölümü kulak aracılığı ile olur. Çocuklar işitsel becerilerini geliştirerek daha iyi dinlerler ve bu sayede daha hızlı öğrenirler.

Psikomotor Beceriler
Kas etkinliklerinin bilinçli zihinsel etkinliklere yönlendirilmesidir. Örneğin el yazısı yazma, lego birleştirme, oyun hamuru şekillendirme ve piyano çalma birer psikomotor beceridir.

Motor becerisi gelişen çocuklarda, dikkat, kuvvet, denge, tepki hızı, vücut-zihin koordinasyonu, zihinsel esneklik, spor becerileri, el kasları, yazma becerileri gelişir.

Dikkat ve Odaklanma Becerileri
Dikkat ve odaklanma, yoğunlaşma ve ayrıntıları fark edebilme gibi davranışların çalışmasını sağlayan becerilerimizin tümüdür.

Dikkat ve odaklanma becerileri gelişmiş çocuklar, kolayca odaklanabilir, uzun süreli yoğunlaşabilir, önemli ayrıntıları fark edebilir, benzer bilgileri eşleştirebilir, kısa sürede doğru cevaba ulaşabilir.

Daha dikkatli ve odaklanması güçlü çocuklar, gördükleri, duydukları ya da okudukları şeyleri çok daha kolay öğrenebilir.

Sosyal Duygusal Beceriler
Sosyal çevremiz ile iletişim halinde olmamızı sağlayan ve farkındalığımızı arttıran becerilerin tümüdür.

Sosyal duygusal becerileri gelişmiş çocuklar, iletişim, etkileşim, empati, yardımseverlik, özdenetim, işbirliği, girişkenlik, grup çalışmalarına katılma, paylaşım, organize etme becerilerinde başarılı olurlar.

Sosyal duygusal becerilerin eksikliği durumunda çocuğunuz arkadaşlarıyla iletişim, paylaşımcılık ve işbirliği konularında güçlük yaşayacaktır.


Çocuğunuzda;

- Dikkat eksikliği
- Disleksi
- Anlama/Okuma güçlüğü
- Özgüven eksikliği
- Hiperaktivite
 olduğunu ya da aşağıdaki konularda geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, birannedogdu@gmail.com adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.
PSİKO - MOTOR BECERİLERDİKKAT VE KARAR VERME BECERİLERİGÖRSEL BECERİLERSOSYAL - DUYGUSAL BECERİLERİŞİTSEL BECERİLER

Bumerang - Yazarkafe