Her "Bebek" doğduğunda bir "Anne" doğar.

Bu Blogda Ara

Beylikdüzü Mekanları

Işığını Takip Edenler

Beylikdüzü Anaokulu

Bumerang - Yazarkafe

Şubat 07, 2012

Maslow’a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden meydana gelen, piramit biçiminde bir gereksinmeler hiyerarşisi ortaya koymuştur.


Temel Gereksinmeler
Fizyolojik – Bedensel Gereksinmeler
Yaşamın sürdürülmesi için fizyolojik gereksinmelerin karşılanması şarttır. İnsanlar öncelikle biyolojik dengenin korunabilmesi için gerekli olan yiyecek, içecek, barınma, uykusuzluğu giderme gibi fizyolojik gereksinmelerini karşılamak zorundadır.

Fizyolojik gereksinimler giderilmediğinde, organizma üzerinde baskı yaparak diğer gereksinmelerin gerçekleşmesini engeller. Bu nedenle öğrencilerin aç , uykusuz, yorgun olduğu ve sınıf ortamının rahatsız , soğuk olduğu durumlarda ,derse katılmalarını beklemek çok gerçekçi olmayacaktır.

Güvenlikte Olma
Fizyolojik ihtiyaçları yeterli ve zamanında karşılanan birey kendisini güvende hisseder. Öğretmenin sınıfta uyulması gereken kuralları açıkça duyurması, öğrencinin kendisini güvende hissetmesini sağlar. Korku ve kaygı, öğrencilerin güvensizlik hissetmesine neden olur .

Ait Olma
Bireyin içinde yaşadığı topluma ait olduğunu hissetmesi için fizyolojik ve güvenlikte olma gereksinimlerinin giderilmiş olması gerekir. Birey kendisini bir gruba ait hissettiğinde mutlu olur. Örneğin bir öğrenci, öğretmeni ve arkadaşları tarafından benimsendiğini, sınıfın bir parçası olduğunu bilmek ister. Bu nedenle öğretmen öğrencileriyle tek tek ilgilenirken, öğrencilerin birbirleriyle iyi ilişki kurmalarını, birbirlerini sevmelerini sağlamalıdır.

Statü Kazanma
Fizyolojik, güvenlikte olma ve ait olma ihtiyaçları karşılanan birey, kendi kendine saygı duymayı, arkadaşlarının ona saygı duymasını ve yeteneklerinin arkadaşları tarafından takdir edilmesini ister. Öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerinin farkına varmalı, onların yeteneklerini ve olumlu davranışlarını ödüllendirmelidir. Çocuğun başarısızlıkları karşısında,onları eleştirmek yerine, başarılı olmalarını sağlayacak ortamları düzenleyerek,
güdülenmelerini sağlamalıdır.

Üst Düzey Gereksinmeler
Kişi temel gereksinmeleri karşılandıktan sonra, kendini gerçekleştirme güdüsü davranışlarını yönlendirmeye başlar. Kendini gerçekleştirme sürecindeki insanlar, kendine ve dış dünyaya ilişkin bilgiler edinme, olup bitenleri daha iyi anlayabilme gereksinimi duyarlar. Çevresi ve kendisi hakkında aydınlandıkça daha ince, estetik, soyut alanlarla ilgilenmeye yönelir, yaratıcılığı ortaya çıkar. Üst düzey gereksinmeler hiçbir zaman tam olarak karşılanamaz; çünkü birey, sürekli daha iyisini elde etmeyi ister.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Fikrinizi paylaşın