Her "Bebek" doğduğunda bir "Anne" doğar.

Bu Blogda Ara

Beylikdüzü Mekanları

Işığını Takip Edenler

Beylikdüzü Anaokulu

Bumerang - Yazarkafe

Ocak 09, 2012

Bilişsel Gelişimin Desteklenmesi için neler yapılabilir?Eşleştirme kartları
Hazır alabileceğiniz gibi kendiniz de kolaylıkla yapabilirsiniz;

- Resim tamamlama
- Resim ve sayıları eşleştirme
- Gruplara ayırma
- Hatırlama oyunları 


kartları ile bilişsel gelişimin desteklenmesine yönelik aktiviteler yapılabilir. 

Farklı renklerde ve dokularda kumaş toplar
Kavramları oluşturmak için çocuğun gözleri kapatılarak değişik dokularda kumaş toplar verilerek ve sadece dokunarak yumuşak, sert, tüylü, tüysüz, ağır hafif gibi kavramları oluşturmasına rehberlik yapabilirsiniz. Etkinlik, gözleri açık olarak yapılırsa değişik dokularda hazırlanmış topların renkleri konuşularak da renk kavramı geliştirici etkinlik yapılabilir.

Aynı renkleri yan yana getirerek çocuk, renkleri gruplandırmayı başarabilir.


Ayrıca çocuklarla kavram haritası da oluşturulabilir. Örneğin; Elma-> Meyve-> Yaz (kış) meyvesi-> Ağaçta (yerde) yetişen-> Çekirdekli (Çekirdeksiz)
Ağaç-> Bitki-> Yaz (Kış) bitkisi-> Meyve veren (vermeyen)->Yaprağını döken (dökmeyen)


Çeşitli nesneler (meyveler, hayvanlar, kullandığımız araç gereçler…)
Çocuğun önüne bir tepsi içinde 20 tane nesne koyulur. Bu nesnelere kısa süre bakmasını isteyerek bir süre sonra tepsiyi kaldırarak hangi nesneleri hatırladığı sorulur. 


Yaş grubu küçük olanlar için tepsideki nesnelerin isimlerini siz söyledikten sonra, çocuğun tekrarlamasının ardından tepsiyi kaldırarak kaç tanesini hatırladığı sorularak oyun oynanır. Çocuğun algılaması, tanıması, hatırlaması, belleği, dikkati gelişir.


Scamper, yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay,eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemi olarak ifade edilir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı tanır. Scamper bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Tek bir nesne seçilerek beyin fırtınası yolu ile nesne değiştirilip geliştirilir. 

Öykü, masal ya da şiirlerde kullanılabilir. Bu yöntem bazı sorular sorulması gerektiğini önermiştir. Yer değiştirme, birleştirme, uyarlama, değiştirme büyütme küçültme, diğer kullanılanların yerine koyma amacını değiştirme, yok etme, çıkarma, tersine çevirme ya da yeniden düzenleme çeşitleri vardır. Scamper örneğin, 
bir elbise askısının yerine başka ne kullanılabilir? 
Bir elbise askısı ile neyi birleştirirsek daha gelişmiş bir elbise askısı elde ederiz? 
Bir elbise askısını daha başka özel bir duruma nasıl sokabiliriz? 
Elbise askısının görüntüsünde, şeklinde ya da renginde nasıl bir değişiklik yapılabilir? 
Elbise askısını daha başka ne amaçla kullanabiliriz? 
Elbise askısından neleri çıkarabiliriz? 

Elbise askısı başka nasıl tasarlanabilir? 
gibi soruları içererek yaratıcılığı geliştirir.

Yaratıcılık özelliği yetişkinlerde koşulluyken, çocuklarda koşulsuzdur.

Çocukların bu yaratıcılık özelliğinden reklâm sektöründe de yararlanılmaktadır.Wallach ve Kagan zekâ ve yaratıcılığı incelemek amacıyla çocuklar üzerinde yaptıkları bir araştırmada, geliştirdikleri yaratıcılığı ölçme testinden, elde edilen sonuçlarla zekâ testinden elde edilen sonuçları karşılaştırmışlar ve çocukları dört gruba ayırmışlardır:
Zekâ ve yaratıcılık düzeyi yüksek olanlar,
Zekâ ve yaratıcılık düzeyi düşük olanlar,
Zekâ düzeyi yüksek; fakat yaratıcılık düzeyi düşük olanlar,
Yaratıcılık düzeyi yüksek; fakat zekâ düzeyi düşük olanlar,
 

Zekâ ve yaratıcılık düzeyi yüksek olanlar, uyumlu, başarılı, arkadaşları tarafından değerli bulunan çocuklar olduğu saptanmıştır. Kendilerini denetleme ve rahat bir şekilde davranmada iyi oldukları, hem yetişkinlere hem de çocuklara uyan davranışlarda bulundukları gözlenmiştir.

Zekâ ve yaratıcılık düzeyi düşük olanlar, kendilerine güvenleri az, arkadaşları tarafından kabul edilemeyen çocuklar olduğu bulunmuştur. Bu çocuklar kendilerini bazen spora, bazen saldırganlığa yöneltmişlerdir. Başarılı arkadaşlarını taklit ettikleri görülür.


Zekâ düzeyi yüksek; fakat yaratıcılık düzeyi düşük olanlar, sakin, içe kapanık, arkadaşlarıyla ilişki kurmada güçlükler yaşayan çocuklar olduğu gözlenmiştir. Enerjilerini akademik çalışmaya yönelttiklerini, duygusal ve okula çok düşkün oldukları, başarısızlığı kabul edemedikleri saptanmıştır.


Yaratıcılık düzeyi yüksek, fakat zekâ düzeyi düşük olanlar, güven duygusundan yoksun, endişeli ve tedbirli çocuklar olduğu bulunmuştur. Arkadaş ilişkilerinin az olduğu, ortamı sık sık bozdukları, akademik başarıda yetersiz, rahat bir ortamda yaratıcı ve mutlu oldukları görülmüştür.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Fikrinizi paylaşın