Her "Bebek" doğduğunda bir "Anne" doğar.

Bu Blogda Ara

Beylikdüzü Mekanları

Işığını Takip Edenler

Beylikdüzü Anaokulu

Bumerang - Yazarkafe

Kasım 24, 2010

Uykunun FizyolojisiBirincil Uyku Bozuklukları; uykuyu düzenleyen mekanizmalarda bir sorun olduğunda meydana gelen uyku bozukluklarıdır.,

İkincil Uyku Bozuklukları; Başka bir fizyolojik ya da psikolojik sorun neticesinde meydana gelen uyku bozukluklarıdır. 

Uyku ihtiyacı kişiden kişiye değişir. Hortman kaygılı, sıkıntılı, karamsar kişilerin daha çok uyuduğunu, canlı, iyimser, mutlu kişilerin daha az uyuduğunu söylemektedir.

Uyku Non-Rem (Hızlı göz hareketlerinin olmadığı dönem) ve Rem (Hızlı göz hareketleri dönemi) olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu iki uyku türü bir uyku periyodu yaratır ve bu gece boyunca sürer. Gece boyu her döngüde non-rem süresi azalırken rem dönemi artar. 

Bir yetişkin uykusunun yüzde sekseni non-rem yüzde yirmisi rem uykusundan oluşur. 

Non-rem uykusu kendi içinde dört evreden oluşur. Fizyolojik işlevler belirgin şekilde azalır. Rem uykusunda beyin aktivitesi yüksek seviyededir. Fizyolojik işlevler uyanıklığa yakın seyreder. Rüyaların yüzde sekseni rem aşamasında görülür.

Bedensel yenilenmenin gerçekleştiği non-rem uykusunda metabolizma yavaşlar.

Erişkin bir insanda uyku evreleri;

Non - Rem (%75)
1. Dönem: Halüsinatuar imgeler, uyku uyanıklık geçişleri, yüzeysel uyku (%5)
2. Dönem: Yüzeysel uyku (%45)
3. Dönem: Vücut ısısının ve kan basıncının azalması, orta derece derin uyku (%12)
4. Dönem: Uykunun en derin evresi (%13)

Rem (%25)
Rüya
Beynin çalışması hızlanır
Göz kasları hızlı çalışmaya başlar
Çizgili kasların çalışma hızı azalır
Kalbin çalışma hızı artar

Uykuya daldıktan 30-40 dakika sonra rem uykusuna geçilir. Rem 10-15 dakika sürer ve beyin non-reme geçer. Her 80-100 dakikada bir rem tekrarlanır.

Non-Rem dönemi dört evreye ayrılır. 
1-2. Evre: Yüzeysel Uyku
3-4. Evre: Derin Uyku

EEG de yüksek amplitüdlü yavaş dalgalar gözlenir. Göz hareketi yoktur. Kas tonusu azalmıştır. Nabız ve solunum yavaştır. 

Rem döneminde ise beyin hiperaktivite gösterir. EEG de uyanıklık ritmine uyan düşük voltajlı karma frekanslı bir trase gözlenir. Göz kaslarında aralıklı bir biçimde hızlı kasılmalar olur. Başta boyun kasları olmak üzere çizgili kasların tonusu ileri derecede azalmıştır. Nabız hızlanmıştır.